Інститут свинарства УААН

Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького УААН пропонує до реалізації у виробництво закінчені наукові розробки:
1. Полтавську м'ясну та українську м'ясну породи свиней.
2. Нові внутрішньопородні типи свиней у великій білій породі.
3. Нову червоно-поясну спеціалізовану лінію м'ясних свиней.
4. Селекційно-технологічну систему виробництва свинини.
5. Розробку рецептури повноцінних комбікормів для різних вікових та виробничих груп свиней.
6. Технологічні основи виробництва свинини.
7. Послуги по організації фермерських господарств з виробництва свинини.
8. Проведення науково-практичних семінарів та конференцій з питань свинарства.

До уваги фермерів і підприємців:
- Оперативне проведення розрахунків (технолого-економічний прогноз) видатків і прибутку при заданих Вами технологічних параметрах і цінах в новоствореному або функціонуючому господарстві;
- Оперативне (впродовж 20-40 хв.) складання оптимального раціону для різних статево-вікових груп з наявного корму;
- Зоохімічний аналіз енергетичної цінності і поживності зразків корму;
- Розрахунок річної потреби у кормах як для кожної статево-віковой групи так і для господарства вцілому;
- Надання консультацій по правильному осіменінню свиноматок.